Tåkeprat: Balansekunst

En statsansatt leser har sendt oss denne tåkedotten. Han fant den i et dokument på sin egen arbeidsplass.

«Vi må balansere behovet for enkel, sporbar og lett tilgjengelig dokumentasjon, med utfordringer i forhold til etterlevelse og praktisk bruk av prosesser og rutiner.»

Innsenderen spør:
Hvordan tolker dere denne setningen? Forstår dere hva som balanseres og hva som ses i forhold til hva?

Redaksjonens kommentar:
Her er det ikke godt å si hva som balanseres og ses i forhold til hva. Kanskje skribenten mener at de ansatte i denne etaten har behov for mye informasjon og at det er lett for dem å skaffe seg det, men at de av og til innhenter mer enn det de strengt tatt har anledning til. Med andre ord: De etterlever ikke rutiner og regler, og dette er et problem (skribenten bruker ordet «utfordring»).

Budskapet her er usedvanlig godt pakket inn, og skribenten har brukt for mange ord. «Etterlevelse og praktisk bruk av prosesser og rutiner» handler vel om at man skal holde seg til regelverket. Er det en «utfordring» (les: et problem?) å etterleve og bruke praktiske rutiner? (Hvordan bruker og etterlever man en prosess, forresten?) Er det en motsetning mellom behov for dokumentasjon og etterlevelse av rutiner? Hvis det er dette skribenten mener, må det vel rett og slett bety at noen av folka i denne etaten ikke holder seg til regelverket? I så fall kan vi prøve å omformulere budskapet slik:

«Selv om vi har behov for lett tilgjengelig informasjon, må vi holde oss til regelverket.»

Men kanskje skribenten mener noe helt annet? Uansett er det klinkende klart at denne etaten har en «utfordring i forhold til» praktisk språkbruk.