Tåkeprat: På grunnlag av hensyn …

«Det følger av forarbeidene at bruk av radiomottakere generelt ikke lenger krever tillatelse etter teleloven for at dette ikke er til hinder for at annet regelverk på grunnlag av hensyn disse skal ivareta fastsetter krav om tillatelse til bruk eller forbud mot bruk på sitt område.»

Redaksjonens kommentar:
Han som har sendt inn dette eksempelet, hevder at han forstår meningen, men at språket er uklart. Vi for vår del skjønner ingenting! I tåke er alle katter usynlige …

En tanke om “Tåkeprat: På grunnlag av hensyn …

  1. Lesarkommentar

    Dette er et skrekkeksempel som roper på en klartekstutgave av det som skulle uttrykkes. Og bør vi ikke få kildhenvisning? Eller skal opphavet unndras offentlighet i person- eller institusjonsvernets navn?
    Klarspråkprosjektet må sette seg sammen med forfatter av det uforståelige og komme fram til en brukelig klarversjon. Ellers blir dette bare å peke nese og rope ha ha.

Det er stengt for kommentarer.