Forfatterarkiv: Gudleiv Forr

I forhold til

Det skjer mye rart med språket, og gamle knarker som jeg, som en gang i den fjerne etterkrigstid lærte det meste av det jeg kan om norsk, må bare resignere når sammensatte ord skrives som på engelsk, i to ord og gjerne med stor forbokstav, eller når informasjons- og reklamebransjens utøvere radbrekker alt som en gang var gyldig norsk. De «spisser» budskapet i hytt og vær, og de holder mange slags «fokus», høyt og stort, for eksempel. Dessverre gjelder dette også våre politikere. Deres fokusbruk er tidvis så sterkt i strid med hva ordet egentlig betyr, at det også avslører at det er noe galt med fysikkundervisningen i dagens skole. Min nå avdøde kollega, Arne Skouen, hadde en grei regel: Bruk aldri «fokus». Den regelen har jeg selv prøvd å etterleve. Men jeg erkjenner nå at jeg må tåle at andre bruker det, og gjør fokuset både sterkt og framfor alt bredt.

Ett språkfenomen vil jeg imidlertid bekjempe til min siste dag, og det er det Aftenpostens Per Egil Hegge har døpt «forholdismen». Dessverre er også den i en ekspansiv fase blant språkbrukere. Jeg pleide å si at når du hører et menneske i radio eller fjernsyn bruke «i forhold til» galt, så er det en politiker som snakker. Lenge var det justisminister Knut Storberget. Men han kom seg. I stedet har hans statssekretærer og rådgivere tatt over, og snart er det knapt en statsråd eller stortingspolitiker eller annen myndighetsperson som ikke lider av denne språksyken.

Noen bruker «i forhold til» flere ganger i hver setning, uten at det dreier seg om et forhold mellom to eller flere størrelser. «I forhold til» forutsetter jo en sammenlikning: «I forhold til meg, er han høy». Nå brukes «i forhold til» i stedet for «når det gjelder», «med hensyn til», «vedrørende» og andre. Det er altså mye å velge i, men «i forhold til» bør ikke være blant dem.

Nå ser jeg at «forholdismen» er i ferd med å angripe journalister, også.

Som vanlig kjemper vi språkdogmatikere forgjeves.

GudIev Forr er journalist i Dagbladet. Innlegget stod på trykk i Dagbladet 9. mai i år.