Forfatterarkiv: Hans Christian Holte

Er det så nøye, da?

Hvorfor skal vi bry oss med språket i forvaltningen? Er det ikke mye viktigere at folk får svar på henvendelsene sine raskest mulig? At kvaliteten på tjenestene vi leverer, er god? Skal vi nå sitte og finlese alle dokumenter med rødblyanten klar, og ha hylla full av ordbøker? Skal vi måtte bruke penger på å språkvaske alt vi skriver for å være på den sikre siden? Blir ikke de ansatte bare usikre av alle denne masingen om språket? Det er fristende å være litt «djevelens advokat» her, det er lett å komme med motforestillinger når man gjør sitt beste hver eneste dag i statens tjeneste.

Som direktør for Difi er jeg ansvarlig for prosjektet «Klart språk i staten», og det er et ansvar jeg tar med glede og entusiasme. Et godt arbeidslag fra Difi og Språkrådet har laget en ryddig «verktøykasse» her inne som jeg håper mange vil ta i bruk.

Vi byråkrater produserer svært mye tekst, til ulike brukergrupper – innbyggere, virksomheter, organisasjoner, politikere, hverandre … Det er gjennom språket vi formidler vår kunnskap, vår innsikt, våre forslag og ideer. Skal vi nå fram til mottakeren, må vi sette oss i hans eller hennes sted. Hvordan hadde jeg villet at et slikt budskap skulle overleveres til meg, hvis jeg var i hans eller hennes sko? For å nå fram må man i det minste bli forstått. Og da er det kanskje ikke så dumt å bruke de verktøy som finnes, for å lage best mulige tekster. Det handler egentlig ikke om hvordan jeg liker å uttrykke meg, eller hvordan vi pleier å skrive hos oss, men om hvordan mottaker vil forstå eller tolke det vi skriver. Enig?

Brukermedvirkning er et sentralt ord i regjeringens fornyingspolitikk. Det må også gjelde synspunkter på hvordan det offentlige kommuniserer skriftlig med innbyggerne. I en undersøkelse som Difi fikk gjennomført i januar i år, kom det fram at 37 prosent av befolkningen mener at myndighetene ikke legger vekt på å skrive forståelig. Over 35 prosent mener det er vanskelig å fylle ut skjemaer. Dette kan vi da ikke leve med? Hva om vi gjør en samlet innsats for et mer forståelig språk? Verktøyene har vi jo.

Eller, når det kommer til stykket, kjenner vi oss tryggest med «stammespråket» vårt?


Hans Christian Holte er direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).