Forfatterarkiv: Per Egil Hegge

Floskelparade

Forfatteren Egil Børre Johnsen, som bl.a. har skrevet biografier om Nordahl Rolfsen og Knud Knudsen, og om mye annet fra norsk skolehistorie, er en av dem som iblant retter vel begrunnet kritikk mot norsk pedagogikk og skolepolitikk. I november hadde han en kronikk i fagforeningsorganet Utdanning, og der flesker han til med å sitere en overdådig floskelparade fra norske pedagogers vidunderlige verden. Den fortjener å bli luftet i dagspressen. Johnsens resonnement er at denne ordbruken, for ikke å si dette ordskvalderet, ikke er et overbevisende signal om at det ligger betydelig tankevirksomhet bak denne prosaen. Han kan også tolkes dithen at lærere og byråkrater som skriver slik i utredninger, etter hans mening kanskje ikke er de riktige til å få skikk på norsk skole – eller «perfeksjonere den ytterligere», som det sikkert heter i de kretser.

Her er et avsnitt i Johnsens artikkel. Der tar han for seg ord som han synes det er for mange av, og det kan virke som om han ikke er helt sikker på at de betyr noe i det hele tatt, uansett hvor ofte de forekommer i hyppige utredninger:

«Lesestrategiskolering, koordinerende lærersamarbeid, veilederutdanning, praksisfelt, praksisnettverk, optimal strukturfunksjon, endringskapasitet, endringsvilje, organisasjonsbygging, entreprenørskapskompetanse, gjennomføringsstrategi, reformimplementering, refleksjonsverktøy, ståstedsanalyse, innfasing, tidstrender (for motivasjon), forklaringskraft, konsensuspunkter, læringstrykk, kontrollstrategier, å korrelere positivt, demokratisk beredskap prosjekt leksehjelp, prøvebank.»

Det foreligger jo en mulighet – Egil Børre Johnsen nevner den også – for at dette overhodet ikke blir lest. Det kan tenkes at det ikke er så forferdelig tragisk; ja, kanskje ligger det et slags håp i det hvis det er slik.

Per Egil Hegge (f. 1940) er journalist og har skrevet en daglig språkspalte i Aftenposten siden januar 2004. I den avisen var han korrespondent i London, Moskva og Washington, og han har vært redaktør i A-magasinet, kulturredaktør og kommentator. Han har skrevet på lag eit dusin bøker, tre av dem om språk, og biografier om Otto Sverdrup, Fridtjof Nanssen og kong Harald. ‘Floskelparade’ stod på trykk i Aftenposten den 6. desember 2011.

‘Floskelparade’ bygger på Egil Børre Johnsens omtale av Stortingsmelding 22 (2012-2011), om elevfrafallet på ungdomstrinnet. Denne omtalen stod første gang på trykk i sin helhet i tidsskriftet Prosa. Den har også stått som lørdagskronikk i Klassekampen.