Kategoriarkiv: kansellistil

Kan du skrive så jeg forstår hva du mener?

Jeg underviser journalister i å skrive godt, særlig for nettaviser. Ofte minner jeg dem på at noen faktisk skal lese det de skriver. Da er det en fordel at leseren skjønner hva som står der.

Er det for eksempel smart å kalle en alpinbakke for en destinasjon? Folk flest ville kalle det et alpinanlegg eller et skianlegg. Og hvorfor skrive at noen har ”ytre skader, hovedsakelig blod fra hoderegionen” når man kan skrive at noen blør fra hodet? I stedet for ”strekningsbasert automatisk trafikkontroll”, et uttrykk man virkelig må konsentrere seg for å fatte – hva med ”måling av gjennomsnittsfart”?

Leseren er den viktigste personen når en journalist skriver. Vår jobb er å oversette fra byråkratsk (som jeg er overbevist om at er et eget språk) til vanlig norsk. Men innimellom lurer jeg veldig: Hvorfor er det nødvendig?

Ofte er journalister lite bevisste på hva de skriver, det skal jeg innrømme. Men innimellom synes jeg det er forståelig at vi konstruerer noen tunge sammensetninger. For vi kommer jo ikke på uttrykk som ”strekningsbasert automatisk trafikkontroll” aldeles av oss selv. Det er et spesialuttrykk byråkrater i samferdsel bruker seg imellom. Det sløve er at journalister bruker saksbehandler-uttrykkene ukritisk.

Så kjære saksbehandlere: Hvorfor gjør dere det så vanskelig for oss journalister? Og for ”vanlige” folk som slumper til å lese det dere skriver? Hvorfor kan ikke dere skrive godt norsk, sånn at utgangspunktet blir bedre for oss andre?

Et eksempel:
Oppfordring til å melde fra om krav mot staten i saker som gjelder erstatning for oppreisning etter motorvognulykker.

”I saker som gjelder erstatning for oppreisning etter motorvognulykker”? Jeg er mer enn normalt god til å skjønne kansellistilen, men her får også jeg problemer. Hva er egentlig oppreisning? Er ikke en motorvognulykke vanligvis synonymt med enten ”bilulykke” eller ”trafikkulykke”, i alle fall nesten? Og hva ville egentlig være så galt med å skrive i en aktiv form – som ”vi oppfordrer…” eller ”Justisdepartementet ber…”?

Overskriften skal lokke meg til å lese denne kunngjøringen fra staten til meg, en borger av nevnte stat. Jeg er ikke fryktelig fristet. Det hjelper ikke akkurat at det lenger nede heter ” Staten legger den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen til grunn og erkjenner ansvarsgrunnlag for skadetilfeller inntruffet fra og med 2001.” Kanskje det egentlig er greit at overskriften er så kjedelig at jeg aldri oppdager resten, altså. Men hvis jeg hadde et sånt krav mot staten, kan dere nettopp ha hindret meg i å oppdage det. Var det egentlig meningen?

Bedre blir det ikke når jeg som arbeidsledig og forvirret møter formuleringer som ”Stønad til skolemateriell kan gis dersom du deltar i ordinær utdanning som ledd i yrkesrettet attføring og ikke har rett til tilsvarende ytelser etter forskrift om attføringsytelser.” og ”Legeutgifter som er nødvendige for tiltaksgjennomføringen kan refunderes etter regning.”. Vi vanlige lesere kaller en stønad for støtte, og jeg er søren ikke sikker på hva ”tiltaksgjennomføringen” egentlig betyr.

Det er meningen at dere i det offentlige skal skrive så jeg skjønner hva dere mener. Det er mine skattepenger som holder dere i virksomhet, nemlig. Og visste dere at en av tre voksne nordmenn har problemer med å lese vanskelig tekst? Størst problemer har de som kanskje trenger dere i det offentlige mest, nemlig personer som står utenfor arbeidslivet og går på ulike trygdeordninger. ALL-undersøkelsen er nyttig lesning.

Så et lite hjertesukk: Kjære byråkrater, husk at noen skal lese det dere skriver. Vi er ikke vant til den departementale stilen. At pressemeldinger blir klønete formulert, er nå så sin sak – journalister har godt av å trene på å skrive lett og forståelig. Men på vegne av alle de andre:

Prøv å lese teksten din høyt for deg selv før du sier deg ferdig. Merker du at du går tom for pust eller sliter med å få sagt det du har skrevet? Det er et tegn på at teksten ikke er helt ferdig. Gjør den litt enklere. Vi her ute vil takke deg.

Ingeborg Volan er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk. Hun har bloggenOrdlysten og kan følges på Twitter.